GEZond Leiden – Haven Apotheek – Leiden

GEZond Leiden

De Haven Apotheek vindt het erg belangrijk om goede zorg te verlenen en daarom goed samen te werken met andere disciplines.Daarvoor is Stichting GEZond Leiden opgericht. Samen met de huisartsen, diëtiste en fysiotherapeut besteden wij meer aandacht aan onze wijk en in het bijzonder bepaalde patientengroepen die meer zorg nodig hebben zoals patienten met diabetes, hart- en vaatziekten, COPD en astma. Zie www.gezondleiden.nl voor meer informatie.

Deze samenwerking is met Centraal Apotheek, Huisartsencentrum Leiden, Diëtiste praktijk Goldsmith en Fysiotherapie SMC Rijnland.