Ons Team – Haven Apotheek – Leiden

De Haven Apotheek, uw betrouwbare apotheek

De Haven Apotheek is onderdeel van de maatschap Apothekersgroep Leiden VOF. Door deze samenwerking kunnen wij u betere zorg verlenen.

Houdt u het kopje 'Nieuws' in de gaten. Hierin houden wij u op de hoogte van actueel (medisch/farmaceutisch) nieuws en informatie over uw apotheek.

Openingstijden

Maandag: 8.00 - 17.30
Dinsdag: 8.00 - 17.30
Woensdag: 8.00 - 17.30
Donderdag: 8.00 - 17.30
Vrijdag: 8.00 - 17.30
Zaterdag: Centraal Apotheek 10 uur - Centraal Apotheek 14 uur

Ons Team

Ons team bestaat uit:


Uw apotheker, mw Mira Assal

 

 • 6 Apothekersassistentes
 • 2 Bezorgers
 • daarnaast leiden wij assistentes en apothekers op. Daarom kunt u geregeld BOL en BBL-stagiaires tegenkomen of co-assistentes vanuit de Farmacie opleiding aan het LUMC. Onze stagiaires worden altijd gecontroleerd.

Wat doet de apotheker zoal?

Zichtbaar en onzichtbaar zorgt de apotheker ervoor dat u uw medicijnen zo goed en veilig mogelijk kunt gebruiken. 

 • Uw apotheker is als medicijnexpert medebehandelaar en zorgt samen met uw arts voor de best mogelijke behandeling met medicijnen.
 • Elk recept wordt individueel door de apotheker nagekeken nadat de assistente het recept heeft verwerkt. Dit gebeurt dagelijks vaak aan het einde van de dag.
 • Vragen van artsen en patiënten (telefonisch of per mail) worden beantwoord.
 • Kan het nieuwe medicijn niet met uw huidige medicijnen of ziekte? De apotheker overlegt met uw arts en adviseert over aanpassing van het medicijn of dosering.
 • Vaak heeft zij overleggen met andere zorgverleners over bijvoorbeeld projecten die uitgevoerd worden voor de wijk (Stichting GezondLeiden).
 • Maar ook worden overleggen met huisartsen georganiseerd (Farmacotherapeutische overleggen) om afspraken te maken over hoe om te gaan met bepaalde ziektes en wat daarvoor voorgeschreven moet worden.
 • Is een medicijn in Nederland niet voorradig? Uw apotheker zoekt naar een geschikt alternatief en adviseert uw arts hierover.
 • Daarnaast geeft zij af en toe nascholingen aan POH’s, apothekers, apothekersassistentes  en artsen over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn:
  • Diabetes Mellitus type 2 (DM2),
  • Farmacogenetica,
  • de Overgang en
  • Medicatieveiligheid bij Leverfunctiestoornissen.
 • Uiteraard houdt de apotheker haar kennis actueel door zelf ook nascholingen te volgen.
 • Ook is zij betrokken bij het schrijven van het zorgprogramma Hart- en Vaatziekten én DM2 bij het Knooppunt Ketenzorg (dit is multidisciplinair).
 • Zij is actief als kernlid in de Special Interest Groep (SIG) Hart en Vaatziekten van de KNMP.
 • Samen met andere apothekers overlegt uw apotheker structureel met Zorg en Zekerheid over hun plannen wat betreft projecten, maar ook vergoedingen. Hiermee proberen wij bijvoorbeeld de vergoeding van hulpmiddelen binnen de apotheek te houden.
 • Natuurlijk zorgt zij ervoor dat de kennis van de assistentes actueel gehouden wordt zodat zij u zo goed mogelijk kunnen helpen aan de balie.

Wat doet de apothekersassistente?

Een greep uit de werkzaamheden van de assistentes en wat zij allemaal voor u doen…

 • Verwerken de recepten aan de balie en achter de schermen.
 • Zij zorgen ervoor dat u op tijd uw medicijnen krijgt.
 • Natuurlijk overleggen zij dagelijks met de doktersassistentes over de recepten.
 • Ook tijdens de lockdown van de Coronapandemie, stonden de assistentes elke dag voor u klaar. Uw huisartspraktijk was gesloten, maar uw apotheek niet.
 • Elke assistente doet gedurende het jaar inhoudelijke nascholingen om hun kennis up to date te houden.
 • Middels interne memo’s worden actualiteiten (inhoudelijk en praktisch) gedeeld. Ook hiermee hebben ze up to date kennis.
 • Bellen met uw arts bij vragen die zij kunnen oplossen. Bij ingewikkelde vragen, wordt dit bij uw apotheker neergelegd.
 • Zij zorgen ervoor dat we voldoende medicijnen en handverkoop op voorraad hebben.
 • Bevoegde assistentes kijken elkaar altijd eerst zelf na en als het recept te moeilijk is, wordt de apotheker voordat het afgeleverd wordt gevraagd.
 • Bevoegde assistentes controleren de stagiaires dubbel op de recepten die door hun verwerkt worden.
 • Heeft u een recept voor uw kind? De dosering wordt altijd berekend en nagerekend door de collega. Ook de apotheker kijkt dit aan het eind van de dag nog een keer na.
 • Gebruikt u bepaalde bloedverdunners, zoals Xarelto (rivaroxaban), Pradaxa (dabigatran), Eliquis (apixaban) en Lixiana (edoxaban)? De assistente controleert of uw nierfunctie bij ons bekend is. De apotheker kan dan nakijken of de dosering klopt of bijgesteld moet worden.
 • Bent u 75 jaar of ouder? Dan wordt de dosering van bepaalde medicijnen extra gecontroleerd.

Met wie werken wij samen?

Apothekersgroep Leiden VOF
Onze apotheek maakt ook deel uit van de Apothekers Groep Leiden. De AGL is een samenwerkingsverband van:

 • Apotheek de Aloë
 • Apotheek de Luifelbaan
 • Apotheek Centraal

Andere apotheken in Leiden
Onze softwaresysteem is aangesloten op de regionale waarneemkoppeling van de apothekers van Leiden en omstreken. Op deze manier kunnen wij, ook als u bijvoorbeeld ’s nachts met een spoedrecept in een andere apotheek komt, nagaan of de door u gebruikte geneesmiddelen bij elkaar passen.