Team – Haven Apotheek – Leiden

Team

Ons team bestaat uit:

  • 1 apotheker, mw M. Assal
  • 7 apothekersassistentes
  • 1 farmaceutisch consulent
  • 2 bezorgers
  • 1 apotheekhulp


Met wie werken wij samen?

Met de collega apotheken, artsen, ziekenhuizen en zorgcentra wordt nauw samengewerkt.

Onze apotheek maakt ook deel uit van de Apothekers Groep Leiden. De AGL is een samenwerkingsverband van:

  • Apotheek de Aloë
  • Apotheek de Luifelbaan
  • Apotheek Centraal

Onze computer is aangesloten op de regionale waarneemkoppeling van de apothekers van Leiden en omstreken. Op deze manier kunnen wij, ook als u bijvoorbeeld ’s nachts met een spoedrecept in een andere apotheek komt, nagaan of de door u gebruikte geneesmiddelen bij elkaar passen.